7 vinkkiä mitä huomioida ennen auton katsastukseen vientiä

7 vinkkiä mitä huomioida ennen katsastusta

Auton katsastus on aina jännittävä toimenpide, sillä siinä voi paljastua ikäviä yllätyksiä joiden korjaaminen tulee kalliiksi. Harvalla auton omistajalla on taitoa tai välineitä selvittää auton kuntoa yhtä kattavasti kuin katsastusasemalla, joten katsastus on lisäksi monelle ainoa tapa pysyä kartalla auton yleiskunnosta ja sen muutoksista. Vaikka katsastukseen voikin nykyisin mennä vaikka hetken mielijohteesta, on kuitenki suositeltavampaa varata katsastusaika tiettyyn ajankohtaan ja sitä ennen hieman valmistautua. Varsinkin uuden, EU:n katsastusdirektiiviä noudattavan katsastuslain tuomat muutokset katsastuskäytäntöihin kannattaa ottaa viimeistään nyt haltuun. Listasimmekin jokaisen autonomistajan avuksi 7 asiaa, jotka huomioon ottamalla voi katsastukseen mennä levollisin mielin. Nämä asiat kannattaa huomioida ennen katsastusta:

1. Muista vuoden 2018 lakimuutoksen tuoma uusi, rullaava katsastusvälikäytäntö 

Katsastuslaki siis muuttui vuonna 2018, ja lakimuutos vaikutti myös siihen milloin auto pitää tuoda katsastukseen. Yli 10-vuotiaiden autojen osalta katsastusvälit pysyivät entisellään, mutta sitä uudempien autojen katsastusaikatauluun tuli muutoksia. Ennen autot piti tarkastaa ensimmäisen kerran kolmantena vuonna, sitten viidentenä ja siitä eteenpäin joka vuosi. Lakimuutoksen jälkeen ensimmäinen katsastus tehdään vasta neljäntenä vuonna, ja sen jälkee kahden vuoden välein 10 vuoden ikään asti. Ole siis tarkkana autosi katsastusajankohdan kanssa – auton käyttöönottovuoden perusteella tiedät, milloin se pitää seuraavan kerran viedä katsastettavaksi. 

Katsastusväli myös muuttui rullaavaksi, mikä merkitsee sitä, että auton saa katsastaa milloin vain maksimivälin sisällä. Enää ei siis tarvitse odottaa rekisteriotteeseen merkittyä katsastusaikaväliä. Tämä muutos helpottaa auton katsastamista esimerkiksi huollon yhteydessä tai vaikkapa myynnin yhteydessä. 

Muista myös, että uudet katsastusvälit tulevat voimaan vasta, kun auto on katsastettu hyväksytysti vanhan aikataulun mukaisesti. Toisin sanoen jos auto on katsastettu viimeksi ennen lakimuutosta, on sille tehtävä vielä yksi katsastus vanhaa katsastusväliä noudattaen. Mikäli olet epävarma autosi katsastusaikataulusta, voi katsastusajankohdan tarkistaa rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta, katsastustodistuksesta tai Traficomin asiointipalvelusta. 

2. Ota huomioon tiukentuneet katsastuskriteerit 

EU:n katsastusdirektiiviin siirryttäessä tuli katsastuslakiin tiukennuksia myös arvosteluperusteiden osalta. Perusteita tuskin kannattaa pyrkiä opettelemaan ulkoa, mutta suurimmat muutokset vanhaan lakiin nähden kannattaa lukaista läpi, jotta katsastuskonttorilla ei tule ikäviä yllätyksiä. Uudet perusteet nimittäin mahdollistavat jopa ajokiellon sellaisista vioista, joista ennen on selvinnyt hylkäyksellä. Lisäksi arvosteluperusteisiin on tullut kokonaan uusia kohteita, joista voi seurata hylkäys, vaikka ennen niistä ei ole siis tullut edes korjauskehotusta. 

Uudet kriteerit löytyvät kokonaisuudessaan muun muassa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilta. Tiukennuksia on tullut esimerkiksi liittyen jarrujen, valojen ja renkaiden kuntoon. Ajokiellon mahdollisuus on entistä suurempi, sillä joissakin tarkastuskohteissa ajokielto on korvannut hylkäyksen oletusarvoisena seurauksena. Esimerkki tällaisesta kohteesta on jarrunestevuoto, joka uuden lain myötä johtaa aina ajokieltoon entisen hylkäyksen sijaan. Ajokiellon osuessa kohdalle on auto joko hinattava korjaamolle tai katsastajan päätöksellä siirrettävä se sinne erityistä varovaisuutta noudattaen katsastusasemalta saadun siirtoluvan ehtojen puitteissa. Ajokielto hankaloittaa autoilijan elämää siis huomattavasti hylkäystä enemmän. 

3. Tarkista että autosi tunnistustiedot ja pakolliset maksut ovat ajan tasalla

Listasimme myös muutamia yksittäisiä katsastuskohteita, jotka on mahdollista ja syytäkin tarkastaa itse jo ennen katsastukseen menoa. Näin mahdollisiin puutteisiin ehtii vielä reagoida ennen katsastajan tuomiota. Ensimmäisenä kannattaa tarkistaa, että auton tunnistus- ja maksutiedot ovat kunnossa. Tunnistustiedot tarkoittavat käytännössä rekisterikilpiä ja rungossa olevaa valmistenumeroa. Valmistenumeron paikka kannattaa opetella muistamaan katsastuksen nopeuttamiseksi. Kaikkien edellä mainittujen tunnisteiden tulee olla katsastuksessa ehjiä, paikallaan ja luettavissa. Sen sijaan rekisteriotteen teknistä osaa ei tarvitse katsastukseen viedä mukanaan, vaan hyväksytyn katsastuksen seurauksena katsastaja tulostaa uuden teknisen osan ja katsastustodistuksen. Hylätyn katsastuksen seurauksena saatu katsastustodistus tulee esittää jälkikatsastuksessa, jossa tarkastetaan edellisellä kerralla hylätyt kohteet. 

Myös ajoneuvon pakolliset maksut eli ajoneuvovero ja liikennevakuutus kuuluvat katsastuksen piiriin. Niiden tilanne on helppo tarkastaa esimerkiksi verkossa Traficomin ja vakuutusyhtiön asiointipalveluista. 

4. Renkaiden urasyvyys ja rengaspaineet kannattaa tarkistaa itse

Toinen helposti itse tarkastettavissa oleva kohde on renkaiden kunto. Renkaiden liian vähäisestä urasyvyydestä on pitkään tullut vuosittain suuri määrä hylkäyksiä, ja uuden lain myötä on hylkäys vieläpä vaihtunut ajokielloksi. Seuraus on siis varsin merkittävä, varsinkin verrattuna siihen miten helppoa urasyvyyden mittaaminen on kotioloissa. Pika-apuna on monessa yhteydessä suositeltu euron tai kahden euron kolikon reunusta, mutta urasyvyysmittari lienee kuitenkin luotettavampi väline. Sellaisen saa lähestulkoon miltä vain huoltoasemalta tai autotarvikkeita myyvästä liikkeestä muutamalla eurolla. Se on pieni hinta siitä, ettei katsastuksen yhteydessä tarvitse jännittää mahdollista ajokieltoa. Puhumattakaan katsastuksenkin perimmäisestä päämäärästä, eli liikenneturvallisuudesta – riittämätön urasyvyys altistaa esimerkiksi vesiliirrolle, jonka seuraukset voivat pahimmillaan olla kohtalokkaat.

Myös talvirenkaiden nastojen määrä ja rengaspaineet kannattaa tarkistaa ennen katsastusta, ja miksei säännöllisesti muutenkin. Rengaspaineet vaikuttavat paitsi turvallisuuteen, myös auton ajomukavuuteen sekä polttoaineen ja renkaiden kulumiseen. Nastojen vähäisyys tai liian epätasainen määrä eri renkaiden välillä taas voi myöskin johtaa hylkäykseen katsastuksessa.

5. Valojen tarkastus on helppoa ja voi säästää hylkäykseltä

Valojen toiminta kuuluu myös asioihin, jotka on helppo tarkastaa itse. Lisäksi valot ovat yksi niistä kohteista, joiden arvostelu on tiukentunut uuden lain myötä, joten niihin kannattaa kiinnittää huomiota. Valot ja suuntavilkut on helpointa tarkastaa esimerkiksi peilien tai toisen henkilön avustuksella, mutta onnistuu se yksinkin nousemalla autosta tai asettamaan esimerkiksi kamerapuhelin kuvaamaan vuorollaan eri valoja. 

Uusiin arvosteluperusteisiin lisättiin sekä uusia tarkastuskohteita että tiukempia seurauksia vioista. Kokonaan uusi peruste on se, että ledivalojen ledeistä pimeänä saa olla korkeintaan yksi kolmaosa. Myös saman puolen etuvalon ja lähivalon toimimattomuus sekä rekisterivalon ja heijastimien puuttuminen johtavat jatkossa hylkäykseen. Kuten renkaidenkin kohdalla, myös valojen toiminta vaikuttaa jokapäiväiseen turvallisuuteen ja senpä vuoksi valot kannattaa tarkistaa muulloinkin kuin vain katsastuksen yhteydessä. Varautunut autoilija voi myös ostaa valmiiksi varapolttimoita, jolloin niitä voi vaihtaa palaneiden tilalle jo vaikkapa tien päällä mikäli valojen rakenne sen mahdollistaa ilman erikoisempia työkaluja. 

6. Nestevuodot paljastuvat nopealla vilkaisulla

Äärimmäisen helppoa tarkastaa on myös se, vuotaako autosta nestettä. Käytännössä siihen riittää parkkiruudun tai muun alueen vilkaisu ikkunan läpi sen jälkeen kun auto on seissyt siinä jonkin aikaa, joka siis onnistuu vaikka kauppaan lähtiessä autosta nousematta. Tietysti kannattaa varmistaa, ettei kyseisessä paikassa ollut ennestään vanhoja jälkiä, joten esimerkiksi tuttu kotipiha on hyvä paikka vuototarkastukselle. Mikäli auto jättää alleen lammikoita, kannattaa asiaa tutkia tarkemmin. Kyseessä voi varsinkin kesällä olla ilmastointilaitteen normaali kondensioneste, mutta vuotoja on myös vakavampia. Öljyvuoto voi johtaa hylkäykseen ja pienikin jarrunestevuoto johtaa nykylain puitteissa ajokieltoon. Autossa käytettävät nesteet ja öljyt eivät myöskään kuulu luontoon, joten niiden vuotaminen vahingoittaa myös ympäristöä. Polttoaine- ja öljyvuodot aiheuttavat lisäksi tulipalovaaran, joten auton jättämiä lammikoita ei tule jättää huomiotta.  

7. Viime hetken toimenpiteet matkalla katsastukseen

Vielä katsastusasemalle ajellessa voi autoa hieman valmistella katsastusta varten. Esimerkiksi kannattaa ennen katsastusta ajaa pieni lämmittelylenkki, mikäli auton ikä vaatii päästömittausta. Ajaminen poistaa karstaa moottorista, eivätkä ne osaltaan pääse vääristämään mittaustulosta. Lisäksi kunnolla lämmenneet moottori ja katalysaattori tuottavat mittaustulokset, jotka vastaavat mahdollisimman tarkasti auton normaalia käyntiä.

Toinen helppo toimenpide juuri ennen katsastusta on reipas jarrupolkimen painelu turvallisessa paikassa, poissa muun liikenteen seasta. Normaalioloissa ei välttämättä tule tehtyä riittävän kovia jarrutuksia, joilla kitkapinnat puhdistuisivat. Muutama kunnon jarrutus juuri ennen katsastusta voi auttaa puhdistamaan jarrupintoja sen verran, ettei katsastajan tarvitse käyttää aikaa pitkäkestoiseen jarrutteluun riittävien teholukemien löytämiseksi. 

Katsastukseen valmistautuminen pähkinänkuoressa

Muista, että nämä asiat kannattaa huomioida ennen autosi katsastusta. Loppujen lopuksi katsastushetkeä enemmän merkitsee se, kuinka auto toimii katsastusten välissä eli normaalissa arjessa. Auton säännöllinen huoltaminen kunnossapito onkin ensisijaisesti sijoitus omaan turvallisuuteen. Myös rahallisesti se on yleensä järkevää, sillä vikoihin puuttuminen on yleensä helpointa heti niiden alkuvaiheessa. Ruostevauriot ovat hyvä esimerkki leviävästä viasta jonka korjaaminen muuttuu yhä kalliimmaksi ajan myötä. Myös yksinkertaiset ja helposti korjattavat asiat kuten väärät rengaspaineet voivat aiheuttaa kertautuvaa vikaa vaikkapa alustan ja jousituksen epätasaisen rasituksen johdosta. 

On hyvä myös tiedostaa, että vaikka autosta pitäisi kuinka hyvää huolta, ei aivan kaikkeen voi varautua ennalta. Monet viat ovat sellaisia, ettei niitä voi havaita ilman asianmukaisia välineitä ja osaamista. Auton hylkäys voi siis huonolla tuurilla osua kenelle tahansa. Hyvä vaihtoehto voikin olla auton katsastaminen kaiken varalta sellaisella katsastusasemalla, mistä löytyy korjaamo niin sanotusti saman katon alta. Näin auton omistamisen ei tarvitse aiheuttaa turhaa stressiä vaan ajaessa voi keskittyä nauttimaan huolettomista ajokilometreistä.

Varaa aikasi helposti ja mukavasti meille Ritaharjun katsastukseen!