Lapkaaran rekisteröintipalvelut

Rekisteröinti käsittää ajoneuvon omistajatiedoissa tapahtuneiden muutosten ilmoittamisen viranomaisille, tarkemmin sanottuna Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylläpitämään ajoneuvorekisteriin. Ajoneuvon myynti uudelle omistajalle vaatii tietenkin rekisteröintiä, mutta rekisteriin ilmoitettavia muutoksia on monia muitakin. 

Me Lapkaaralla hoidamme kaikki rekisteröintiin liittyvät asiat puolestasi, oli tarpeesi millainen tahansa!

Omistajanvaihdos vaatii aina rekisteröinnin

Niin uuden kuin käytetynkin ajoneuvon myynnistä pitää aina ilmoittaa muuttuneet tiedot ajoneuvorekisteriin. Omistajanvaihdoksen ilmoittaminen on yleisesti ottaen ostajan vastuulla, mutta esimerkiksi autoliikkeen kanssa asioitaessa hoitaa liike yleensä asiakkaan puolesta kaikki omistajanvaihdokseen liittyvät paperityöt. Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa on kuitenkin ostajan muistettava ilmoittaa omistajanvaihdoksesta 7 päivän kuluessa kaupanteosta. Myyjän tehtäväksi jää luovutusilmoituksen tekeminen, johon loppuu myyjän vastuu esimerkiksi ajoneuvon veroista.

Myyjän ja ostajan kannattaa yhdessä allekirjoittaa luovutuskirja ja kauppakirja, joilla omistajanvaihdos voidaan tarpeen vaatiessa myöhemmin todentaa. Paperista rekisteröintitodistusta ei sen sijaan enää tarvita, vaan omistajanvaihdos hoituu sähköisellä varmenteella eli kertakäyttöisellä koodilla, jonka ajoneuvon myyjä saa Traficomista ja jakaa ostajalle.

Myös ajoneuvon liikennekäytöstäpoisto edellyttää rekisteröintiä

Jos ajoneuvo seisoo käyttämättömänä, voi liikennekäytöstäpoisto olla taloudellisesti kannattavaa, sillä silloin säästyy esimerkiksi liikennevakuutusmaksujen ja ajoneuvoveron maksamiselta. Liikennekäytöstäpoisto on kuitenkin aina ilmoitettava rekisteriin ja se on voimassa poistopäivästä eteenpäin toistaiseksi. Sitä ei siis voi tehdä tietyksi ajaksi, etukäteen tai takautuvasti. Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ei saa ajaa metriäkään, joten poistoa ei kannata tehdä ilman harkintaa. 

Todistettu väärinkäytös käy kalliiksi, sillä sen seurauksena ajoneuvon omistajalle tai haltijalle lankeaa maksettavaksi lisävero, joka on viisi kertaa vuotuisen ajoneuvoveron suuruinen, kuitenkin vähintään 1000 euroa. Poikkeuksena on etukäteen sovittu katsastus, johon ajoneuvon saa viedä liikennekäytöstä poistettuna. Sen sijaan joillain paikkakunnilla jopa liikennekäytöstä poistetun auton kadulla säilyttäminen voi olla kiellettyä, sillä asukaspysäköintitunnus ei välttämättä ole voimassa jos auto ei ole rekisteröity liikennekäyttöön.

Ajoneuvon voi palauttaa liikennekäyttöön rekisteröinnillä

Kun ajoneuvo halutaan taas ottaa käyttöön, täytyy ensin tehdä liikennekäyttöönotto. Samoin kuin liikennekäytöstäpoisto, on myös käyttöönotto toistaiseksi voimassaoleva. Liikennekäyttöönotto astuu voimaan välittömästi joten sen edellytyksinä ovat maksettu ajoneuvovero, kiinnitetyt rekisterikilvet sekä voimassa oleva liikennevakuutus ja määräaikaiskatsastus. 

Siirtolupa sallii ajoneuvon tilapäisen siirtämisen ja vaatii rekisteröinnin

Siirtolupa tarvitaan tilanteissa, jossa ajoneuvoa siirretään kertaluontoisesti, esimerkiksi talvisäilytykseen tai pois maahantuontipaikasta. Myös katsastuksessa hylätty tai muuten vailla voimassaolevaa määräaikaiskatsastusta oleva ajoneuvo voidaan siirtoluvalla siirtää korjattavaksi tai katsastettavaksi. Siirtoluvalla ajettaessakin täytyy ajoneuvoveron ja liikennevakuutuksen olla maksettuna, ja vakuutukseksi voikin ottaa katsastusasemien tai tullin myöntämän, lyhytaikaisen siirtoliikennevakuutuksen.

Jätä yhteydenottopyyntö